دانلود مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

دانلود مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

مشخصات فایل
عنوان: بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 94

شما در این مقاله با مطالب مفید و ارزشمندی در مورد بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران آشنا خواهید شد.

 

 

بخشی از مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران را در ادامه مشاهده خواهید نمود:

مقدمه

خطر یا ریسک به عنوان  یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره  و همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات  کاهش دامنه  خسارت ناشی از آنها وادار نموده است البته تمام راه حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بوداز طریق آزمایش و خطا بود...

خدمات:

احتیاجات بشر از دو راه تأمین می گردد یکی از طریق مصرف کالاها و دیگری از راه استفاده از خدمات ؛  کلیه  فعالیتهای  اقتصادی  بشر برای تأمین  این  دو احتیاج انجام می شود. امروزه اهمیت خدمات در پیشرفت اقتصادی کشورها کمتر از اهمیت تولید کالاها نیست .پزشکی که بیماری را معالجه می کند, وکیلی که از متهمی دفاع می کند هیچکدام کالایی را به فروش نمی رساند؛ بلکه خدماتی را که مورد نیاز افراد جامعه است انجام می دهند. امروزه چون در اغلب کشورها  استفاده از  بسیاری خدمات بطور رایگان است  لذا مصرف کنندگان به اهمیت آن پی نمی برند...

تاریخچه و سوابق مساله تحقیق

خطرهایی مانند حادثه, بیماری, ازکارافتادگی,  پیری , فوت, زندگی و آسایش و آینده انسانها را تهدید می کند. بشر از دیر باز در جستجوی  تأمین رویارویی  با این خطرها و پیامدهای  زیانبار آنها  بوده است . به موجب پا پیروسی  که در مصر کشف  شد  در حدود  4500  سال  پیش سنگتراشان مصری به منظور کمک متقابل  و رویارویی  با پیامد حوادث و بیماریها   صندوقی  تشکیل داده  بودند که از محل وجوه  اندوخته شده در آن به مصر و  خانواده های  آنان کمک مالی می کردند...

اصل غرامت :

جبران خسارت یا پرداخت وجه معینی می تواند به عنوان پرداخت غرامت تلقی  گردد این پرداخت غرامت باید به نحوی صورت یابد که بیمه گذار را به وضعیت قبل از وقوع حادثه برگرداند . بنابراین اصل غرامت , مبلغ  مندرج در بیمه نامه , حداکثر تعهد بیمه گر را تعیین می کند و  چنانچه مورد بیمه کمتر از قیمت  واقعی آن بیمه شده باشد غرامت  به طور  کامل پرداخت نمی شود...

تبلیغات و اگهی ها:

تبلیغات عبارتست از ارتباط و معرفی غیر مشخص محصول یا خدمات ازطریق حاملهای مختلف در مقابل  دریافت  وجه برای  مؤسسات  انتفاعی یا غیر انتفاعی  یا افرادی که به  نحوی در پیام مشخص شده اند.این علم که  هرروز با علوم جامعه شناسی,آمار اقتصاد و  روانشناسی پیوستگی بیشتری  پیدا می کندو هنرهایی نظیر موسیقی ,عکاسی, گرافیک و نقاشی را به خدمت می گیرد...

بازاریابی بیمه های زندگی

اصولا" نیاز و سلیقه مصرف کنندگان چه در مورد کالاهای تجاری وچه در مورد خدمات , زمینه ساز ترقی  ,  تعالی و توسعه و نوآوری  است و همه این موارد  مهم می تواند ریشه در فرهنگ هر جامعه ای داشته باشد. فرهنگ چیست ؟ در تعریف این لغت باید گفت عبارتست از مجموعه ای از سنت ها , باورها ,  افسانه ها ,  آیین های مذهبی و باستانی و تمامی هنجارهای مردم جامعه...

 قابلیت جذب بازار:

قابلیت جذب بازار برای تولیدات شرکت بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است, یعنی اینکه در این  حالت  باید خریداران و  مصرف کنندگان این  تولیدات  متنوع  را شناسایی  کرد  بنابراین خانوارها و واحدهای تجاری و صنفی از جمله مصرف کنندگان این خدمات در زمینه بیمه نامه های فردی و گروهی خواهند بود . اصولا ً نهاد خانواده قلب و تشکیل دهنده فلسفه فروش بیمه های زندگی است . زیرا بیمه های زندگی در صور متفاوت برای پاسخگویی به این نیاز طرح ریزی شده اند

نیروی انسانی :

به منظور تربیت  وحفظ نیروی مورد نیاز برای توسعه و اجرای برنامه های مدنظر در کار بازاریابی و ارزش گذاری بر خدمات کمی و کیفی که این پرسنل ارائه می دهند.باید اقدامات لازم صورت پذیرد.اصولا ً تشکیلات بازاریابی که در هر شرکت بیمه ای پدیدار می گردد بمنظور فروش خدمات بهینه به مردم, معرفی و فروش خدمات و تولیدات شرکت به ساده- ترین  و بهترین شکل  ممکنه می باشد . بدون وجود اهداف  مشترک  اعضای هر سازمانی فاقد عوامل  تشویقی  برای رسیدن به آن هدف می باشند...

روش بررسی میدانی :

جهت بررسی اطلاعات از روش میدانی دست به طرح پرسشنامه زدیم ,  پرسشنامه طرح شده شامل 13 سؤال است که اکثر آنها پنج گزینه ای است که یک طیف از خیلی زیاد تا خیلی کم را در می گیرد .  پرسشنامه طرح شده جهت جمع آوری اطلاعات بین جامعه آماری به صورت تصادفی به تعداد محاسبه شده پخش گردید . حجم نمونه 200 نفر می باشد که به همین تعداد پرسشنامه بین جامعه مورد نظر توزیع شده و اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل کامپیوتری قرار گرفت...

 

 فهرست مطالب مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

 • فصل اول : کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان اصلی تحقیق
 • تبیین موضوع و مساله 
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه ها
 • متغیرهای تحقیق
 • نوع,روش وقلمرو تحقیق
 • روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات
 • ضرورت انجام تحقیق
 • تعریف واژه های تحقیق
 • فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
 • گفتار اول:خدمات
 • طبقه بندی انواع خدمات
 • ویژگیهای امور خدماتی
 • گفتار دوم: تاریخچه وسوابق مساله تحقیق                                                     
 • اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی
 • تقسیم بندی انواع بیمه
 • گفتار سوم تبلیغات و آگهی ها                                                                 
 • تبلیغات بازرگانی
 • اهداف تبلیغات بازرگانی
 • اصول تبلیغات
 • شرایط اثربخشی تبلیغات
 • اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات
 • مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر
 • مزایای تبلیغات
 • بازاریابی بیمه های زندگی
 • مکعب بازار
 • عوامل تشکیل دهنده بازار
 • بازار آگاه و ناآگاه
 • قابلیت جذب بازار
 • اهداف بازاریابی
 • تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی
 • بررسی و اندازه گیری اولویت مصرف کنندگان
 • شیوه های تماس
 • پوشه های تبلیغاتی و اطلاعاتی
 • فرم پیشنهادی
 • فصل سوم: روش جمع آوری اطلاعات
 • مقدمه
 • بررسی اسناد و مدارک
 • تحولات بیمه های زندگی در سال 1372
 • تحولات بیمه های زندگی در سال 1373
 • تحولات بیمه های زندگی در سال 1374
 • تحولات بیمه های زندگی در سال 1375
 • تحولات بیمه های زندگی در سال 1376
 • روش بررسی میدانی
 • اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه
 • بررسی فرضیه ها با اطلاعات پرسش نامه ها       
 • فرضیه 1
 • فرضیه 2,3,4,5
 • فرضیه 6
 • فصل چهارم: روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه
 • بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری
 • استدلال فرضیه 1
 • استدلال فرضیه 2
 • استدلال فرضیه 3
 • استدلال فرضیه 4
 • استدلال فرضیه 5
 • استدلال فرضیه 6
 • خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
 • فصل پنجم: خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات
 • گفتار اول
 • خلاصه تحقیق
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • پیوست شماره1
 • پرسش نامه
 • پیوست شماره2
 • واژه نامه
 • منابع و ماخذ

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
barrasi-tablighat_1730985_3635.zip100.6k